Kā Bībele attēlo šo Svētā Gara darbu?

Bībele lieto, starp citu, sekojošus jēdzienus, lai atainotu to Svētā Gara darbu, caur kuru cilvēks ņem dalību Dieva žēlastībā: Pievēršana Dievam jeb atgriešanās pie Dieva.

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть