Paverieties augšup

Paverieties augšup

Paverieties augšup, jūs, kuru acis ir pievērsušās šai zemei, jūs, kas esat aizrāvušies vērojot notikumus un pārmaiņas uz šīs zemes! Paverieties augšup, jūs, kas novērsāties

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть