Grēka vidū

Grēka vidū

“Dievs Tas Kungs sacīja čūskai: “..Es celšu ienaidu starp tevi un sievu, starp tavu dzimumu un sievas dzimumu.”” [1.Moz.3:14-15] Kurš gan galu galā neredz, ka

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть