Iesākums

Iesākums

“Iesākumā..” [1.Moz.1:1] Es uzskatu, ka Mozus gribējis norādīt uz laiku iesākumu, un “iesākumā” nozīmē to pašu, ko, ja viņš sacītu: toreiz, kad laika vēl nebija,

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть