Ko nozīmē, ka Draudze ir kristīga?

Kristus Draudze ir kristīga, jo tās vienīgais pamats ir Kristus un Viņa dāvātais apustuliski pravietiskais Bībeles Vārds. Jo citu pamatu neviens nevar likt kā to,

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть