Kristiešiem neliekuļoti jāizrāda mīlestību pret pasauli

“Jūsu mīlestība lai ir neliekuļota. Nīstiet to, kas ļauns, pieķerieties tam, kas labs. Brāļu mīlestība jūsu starpā lai ir sirsnīga. Centieties cits citu pārspēt savstarpējā

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть