Bagātajiem ir jāpārdod visa sava manta un jāatdod nabagiem

Bagātajiem ir jāpārdod visa sava manta un jāatdod nabagiem

Cits fragments, kas pievienots komunisma aizstāvībai, ir Mt.19:16-25: “Un redzi, viens piegāja pie Viņa un sacīja: “Mācītāj, ko laba man būs darīt, lai es dabūtu

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть