Pārsniedzot piedošanu

Pārsniedzot piedošanuq

Jēdziens “grēku piedošana” tomēr nesniedz izsmeļošu glābjošās Kristības izpratni Jaunajā Derībā. 1. Pēt. 3:21, kas tiek lietota luterāņu Kristības liturģijās, skaidri apgalvo, ka “Kristība.. tagad

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть