Garīgs mironis pats nevar tapt garīgi dzīvs

Garīgs mironis pats nevar tapt garīgi dzīvs

“.. arī mūs, kas savos pārkāpumos bijām miruši, darījis dzīvus līdz ar Kristu: žēlastībā jūs esat izglābti!” [Ef.2:5] Dieva vārds mums vēsta, ka pirms atgriešanās

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть