Kāda dievkalpošana patīk Dievam?

Kāda dievkalpošana patīk Dievam

Pirmie luterāņi atbildi uz jautājumu, kāda dievkalpošana patīk Dievam, meklēja Rakstos. Norādot uz Lk.7:36-50 viņi Augsburgas ticības apliecības apoloģijā paziņoja: Šī pielūgsme ir visaugstākā Kristus

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть