Kas ar savu iedomāto ticību kalpo grēkam, nepazīst Dievu

Kas ar savu iedomāto ticību kalpo grēkam, nepazīst Dievu

“Jo tāda ir Dieva griba – lai jūsu dzīve būtu svēta. Atturieties no netiklības! Zinait, ka ikvienam jāglabā sava miesa svētumā un godā, bet ne

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть