Kristus Bauslību piepilda viens par visiem

Kristus Bauslību piepilda viens par visiem

Kā lai es noticu, ka, pateicoties Kristum, es esmu brīvs no Bauslības soda un ka Dievs mani mīl un uzlūko tā, it kā es nekad

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть