Ārpus Kristus iestādīšanas nav Sakramenta

Ārpus Kristus iestādīšanas nav Sakramenta

Lai gan Luters konsekrāciju Svētajā Komūnijā saprot kā kaut ko vairāk, kā pašu konsekrāciju, vairāk kā elementu nodošanu [dedication], tā tiek uzskatīta par konsekrāciju stingrā

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть