Ko mums ir atļauts pielūgt?

Mums ir atļauts pielūgt tikai un vienīgi Dievu – Tēvu, Dēlu un Svēto Garu, jo nav cita Dieva; vienīgi Viņam pieder viss gods un tikai.

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть