Mūsu Augstais Priesteris

Mūsu Augstais Priesteris

“Bet Kristus, atnācis par nākamo labumu augsto priesteri, caur lielāko un pilnīgāko telti, ne rokām taisīto, tas ir, ne šai radībai piederīgu, ne ar āžu

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть