Mūsu dēļ

Mūsu dēļ

“Un Ābrahams uzticējās Tam Kungam, un Dievs to viņam pieskaitīja par taisnību.” [1.Moz.15:6] Mozus piebilde: “Ābrahams uzticējās Tam Kungam” ir pirmie vārdi, ko līdz šim

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть