Nogalināt Mīlestību

Nogalināt Mīlestību`

“Un tas bija ap sesto stundu. Tad tapa tumšs pār visu zemi līdz devītai stundai. Un saule tapa aptumšota, un priekškars Templī pārplīsa vidū pušu.

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть