Pēdējais patiesais pravietojums

Pēdējais patiesais pravietojums

Jaunajā Derībā nav citu pravietojumu kā tie, kas izriet no Dieva Vārda – Svētajiem Rakstiem. Jēzus ir pēdējais, noslēdzošais un vienīgais pravietis Jaunajā Derībā. Bībele,

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть