Kā veicies ar Bībeles tulkošanu iepriekšējā gadā

Kā veicies ar Bībeles tulkošanu iepriekšējā gadā

Katra gadu Pasaules Bībeles biedrību apvienība ziņo, kā veicies ar Svēto Rakstu tulkošanu iepriekšējā gadā. 2022. gada sākumā visa Bībele bija pieejama 719 valodās, bet

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть