Nepilnīgā sirdsapziņas brīvība no Bauslības

Nepilnīgā sirdsapziņas brīvība no Bauslības

Apustulis saka: “Gribēdams apsolījuma mantiniekiem vēl vairāk parādīt Savu negrozāmo gribu, Dievs tāpēc to ir apstiprinājis ar zvērestu, lai šīs divas negrozāmās lietas, un Dievam

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть