Svētā Gara darbs

Svētā Gara darbs

Tagad Es aizeimu pie Tā, kas Mani sūtījis, un neviens jūsu starpā Man nejautā: kurp Tu ej? Bet, klausoties Manos vārdos, jūsu sirds ir pilna

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть