Sociālistu un komunistu centieni ir pretrunā ar noteiktām kristietības doktrīnām

Sociālistu un komunistu centieni ir pretrunā ar noteiktām kristietības doktrīnām

Mēs ne tikai neatrodam neko Svētajos Rakstos, kas aizstāvētu komunistisko sistēmu, bet Raksti māca pat tieši pretējo. Pirmkārt, tas ir pretrunā ar Svēto Rakstu doktrīnu

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть