Kārtējā Lutera darbu izlase

Kārtējā Lutera darbu izlase

Grāmatu izdevēju “Luterisma mantojuma fonds” apgādā iznākusi kārtējā Lutera darbu izlase, kas sešu gadu laika posmā pēc skaita jau ir trešā. Tematiski trešais sējums vienlaikus

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть