Pestīšanas pamats

Pestīšanas pamats

Bet farizeji, dzirdēdami, ka Viņš saduķejiem muti aizbāzis, sapulcējās, un viens no tiem, bauslības mācītājs, kārdinādams Viņam jautāja un sacīja: “Mācītāj, kurš ir augstākais bauslis

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть