Vārda kalpošana

Vārda kalpošana

Bija kāds ķēniņa galma vīrs, kura dēls gulēja slims, Kapernaumā. Dzirdējis, ka Jēzus no Jūdejas atnācis uz Galileju, tas nogāja pie Viņa un lūdza Viņu,

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть