Kas ir iestādījis Svēto kristību?

Kas ir iestādījis Svēto kristību?

Mūsu Pestītājs Kungs Jēzus Kristus pats ir iestādījis Svēto kristību, tādējādi dodot saviem mācekļiem misijas pavēli. Un Jēzus piegāja pie tiem un uzrunāja tos, sacīdams:

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть