Kristus priesteriskais amats

Kristus priesteriskais amats

Kristus, būdams cilvēku dievišķais Priesteris, pats nodrošināja Dieva žēlastību, kuru sludināja kā dievišķais Pravietis. Tādēļ tie, kas noliedz vai sagroza biblisko mācību par mūsu Pestītāja

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть