Mēs esam Kristū

Mēs esam Kristū

Kad Dieva Dēls pieņēma miesu, tad Viņš bezgalīgā žēlastībā pieņēma mūsu būtību, mūsu dabu, mūs pašus patiesi un miesīgi. Tāds bija trīsvienīgā Dieva mūžīgais prāts.

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть