Kristus profētiskā amata pildīšana paaugstināšanās stāvoklī

Kristus profētiskā amata pildīšana paaugstināšanās stāvoklī

Savā paaugstināšanās stāvoklī Kristus vairs nesludina Evaņģēliju tiešā veidā (pats no sevis, savā autoritātē), bet gan ar jau ar vidutāju, ar savas Baznīcas kalpošanas darba

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть