Šķietamais Kristības pavēles trūkums Marka un Lūkas evaņģēlijos

Šķietamais Kristības pavēles trūkums Marka un Lūkas evaņģēlijos

Marka 16:16 Luters lietojis Mazajā katehismā, lai mācītu par Kristības iedarbību. Neskatoties uz debatēm par to, vai Mk. 16:9–20 bija daļa no sākotnējā Marka evaņģēlija,

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть