Tavs Vārds nes mieru un laimi

Tavs Vārds nes mieru un laimi

“Jo viss, kas iepriekš rakstīts, rakstīts mūsu pamācībai, lai mēs, izturīgi būdami bēdās un iepriecu smeldami Rakstos, iegūtu cerību.” (Rom.15:4) Jaunās Derības raksti satur mūsu

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть