Nedrošie likumi?

Nedrošie likumi?

Daudzi cilvēki kritizē Baznīcu, tāpēc ka viņi saskata vienīgi brīdinājumam pacelto pirkstu, lai gan Jaunā Derība sludina mīlestībā izstiepto roku – Evaņģēliju. Vai šī kritika

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть