Par garīgo postu

Par garīgo postu

“..jo tai dienā, kad tu ēdīsi no tā, tu mirdams mirsi.” [1.Moz.2:17] Iedzimtais grēks ir pati visas cilvēka dabas grēkā krišana, kas visupirms tā aptumšojusi

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть