Bez mīlestības ticība ir tikai šķietamība

Bez mīlestības ticība ir tikai šķietamība

“Mīlestība nekad nebeidzas, pravietošana beigsies, valodas apklusīs, atziņa izbeigsies. Jo nepilnīga ir mūsu atziņa un nepilnīga mūsu pravietošana. Bet, kad nāks pilnība, tad beigsies, kas

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть