Daudzu kārdinājumu vidū

Daudzu kārdinājumu vidū

“Noa vadīja savas gaitas ar Dievu. Un Noa dzemdināja trīs dēlus.” [1.Moz.6:9-10] Pasludinājis spriedumu par pasaules bojāeju, viņš [Noa] paklausa Dievam, kas viņu aicina laulības

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть