Luteriskās sakramenta mācības dziļākā jēga

Luteriskās sakramenta mācības dziļākā jēga

Augustīns mantojumā visām Rietumu baznīcām ir atstājis vēl vienu grūtu jautājumu: sakramentu viņš definēja kā kādas svētas “lietas” “zīmi”. Ir jāsaprot, ka arī tā ir

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть