Dieva aicinājuma klausītājs

Dieva aicinājuma klausītājs

“Un Tas Kungs sacīja uz Ābrahamu: “Izej no savas zemes, .. uz zemi, kuru Es tev rādīšu.”” [1.Moz.12:1] Runādams par Nou, Mozus viņu – līdz

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть