Dievs nesola pildīt visas mūsu samaitātās sirds kārības

Dievs nesola pildīt visas mūsu samaitātās sirds kārības

Vai kāds iedomājas, ka Tas Kungs mūs pametīs kaunā un Viņa vārdiem būsim ticējuši velti, ja turēsim Dievu pie vārda un pēc Viņa vārdiem lūgsim?

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть