Kristība un Svētais Vakarēdiens nav viens un tas pats

Kristība un Svētais Vakarēdiens nav viens un tas pats

Kā luteriskajiem teologiem mums ir jāseko savā teoloģiskajā domāšanā, kā arī pamācībās un sludināšanā Augsburgas ticības apliecībai un nekad nav jābalstās uz kādu vispārēju mācību

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть