Kā kļūst par sludinātāju?

Kā kļūst par sludinātāju?

Lai gan visiem kristiešiem, kam ir garīgais aicinājums [1.Pēt.2:9], ir arī tiesības apliecināt Jēzu Kristu par Pestītāju, tomēr Dieva prāts nav, ka visi būtu mācītāji,

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть