Ko dod kristība?

Ko dod kristība?

Kristības iestādījuma vārdus mēs atrodam Mateja evaņģēlijā: “Tāpēc ejiet un dariet par mācekļiem visas tautas, tās kristīdami Tēva, Dēla un Svētā Gara vārdā, tās mācīdami

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть