Par neredzamām un neiespējamām lietām

Par neredzamām un neiespējamām lietām

“Es tev un taviem pēcnācējiem došu šo zemi, kurā tu miti kā svešinieks .. un Es tiem būšu par Dievu.” [1.Moz.17:8] Ābrahamam ir šis apsolījums

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть