Savā postā var rast mierinājumu

Savā postā var rast mierinājumu

“Un Tā Kunga eņģelis sacīja uz Hagaru: “Redzi, tu esi grūta un dzemdēsi dēlu, un sauksi viņa vārdu Ismaēls, jo Tas Kungs tevi ir uzklausījis

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть