Vispārēja samierināšanās – visu cilvēku vešana atpakaļ – άποκατάστασις πάντων?

Vispārēja samierināšanās – visu cilvēku vešana atpakaļ – άποκατάστασις πάντων?

Runājot par visu, kas ticis rakstīts un sacīts par pastarās tiesas divējādo iznākumu – mūžīgo nāvi un mūžīgo dzīvību –, vispirms ­jākonstatē, ka Dieva vārds

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть