Jaunpiedzimšana kristībā un Dieva Vārds

Jaunpiedzimšana kristībā un Dieva Vārds

Ticot Dieva Vārdam un apsolījumam, cilvēks piedzīvo jaunpiedzimšanu. Bībelē jaunpiedzimšana tiek saukta par “mazgāšanu atdzimšanā”. (Tit.3:5) Taču ir runāts arī par “atdzimšanu caur Dieva Vārdu”.

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть