Laulība Dievā

Laulība Dievā

“Pieņemiet cits citu, kā arī Kristus mūs ir pieņēmis Dievam par godu.” (Rom.15:7) Vārdu sakot, dzīvojiet kopā grēku piedošanā, jo bez tās nevar izdzīvot neviena

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть