Māceklības zīme

Māceklības zīme

Ciešanas ir patiesas māceklības zīme. Mācekļi nav augstāki par savu Kungu. Sekot Kristum nozīmē passio passiva, ciešanas, jo mums ir jācieš. Tāpēc Luters ciešanas pieskaitīja

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть