Baznīca apliecina savu atkrišanu no Kristus

Baznīca apliecina savu atkrišanu no Kristus

Baznīca atzīst sevi par vainīgu visu desmit baušļu pārkāpšanā. Tādējādi tā apliecina savu atkrišanu no Kristus. Tā nav liecinājusi par Dieva patiesību tā, lai visi

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть