Kas ir iestādījis Svētā Vakarēdiena sakramentu?

Kas ir iestādījis Svētā Vakarēdiena sakramentu?

Svēto Vakarēdienu iestādīja mūsu Kungs un Pestītājs Jēzus Kristus. Viņš ir visvarens, viszinošs un var dāvāt mums visu to, ko apsola. Tos vārdus, ar kuriem

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть