Uzmodināt no pelniem

Uzmodināt no pelniem

“Upurē to [Īzāku] tur par dedzināmo upuri.” [1.Moz.22:2] Ābrahams neatkāpjas no apsolījuma, lai gan saskata acīm redzamu pretrunu; jo starp nāvi un dzīvību nav nekāda

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть